داوطلب گرامی، مهلت ثبت اعتراض به پایان رسیده و بزودی نتایج بررسی اعتراضات در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با اداره کل خودداری نمایید.